Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 8

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (  Dz.U. L 60 z 5.3.2008)

Data ogłoszenia:2010-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 8

L 96/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

16.4.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60 z dnia 5 marca 2008 r.) Strona 6, art. 8 ust. 4 lit. b): zamiast: powinno być: „b) konsultacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 lit. b), wykaże, że odnośne dane zostały dostarczone przez państwa członkowskie z naruszeniem art. 16 ust. 3 i art. 20 ust. 1; lub”, „b) konsultacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 lit. b), wykaże, że odnośne dane zostały dostarczone przez państwa członkowskie z naruszeniem art. 16 ust. 4 i art. 20 ust. 1; lub”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalającego z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49 z dnia 26 lutego 2010 r.) Strona 15, art. 6 ust. 2: zamiast: „2. Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów określonych w art. 22 ust. 1 lit. e) rozporzą­ dzenia (WE) nr 862/2008, dotyczących umieszczania numeru umowy, pod warunkiem że kierownik składu podejmie się wprowadzenia numeru umowy do rejestru określonego w pkt III załącznika I do tego rozporządzenia.”, „2. Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów określonych w art. 22 ust. 1 lit. e) rozporzą­ dzenia (WE) nr 826/2008, dotyczących umieszczania numeru umowy, pod warunkiem że kierownik składu podejmie się wprowadzenia numeru umowy do rejestru określonego w pkt III załącznika I do tego rozporządzenia.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 7 z 201016.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Grecji

 • Dz. U. L96 - 6 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 315/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L96 - 3 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 314/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L96 - 1 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 313/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.