Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

ZAŁĄCZNIK BADANIE REPREZENTACYJNE SIŁY ROBOCZEJ Specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych 1. Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie. 2. Zmienne są kodowane w następujący sposób: Kody zmiennych występujących w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej w kolumnie „Filtr” odnoszą się do załącz­ nika III do rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referen­ cyjnych (1).

Nazwa Kolumna Kod Opis Filtr

HEALTHMA

197–198

Rodzaj długotrwałego schorzenia lub choroby (podać kod pierwszej najważniej­ szej choroby) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Choroby rąk lub dłoni (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Choroby nóg lub stóp (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Choroby pleców lub szyi (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Nowotwór Choroby skóry, w tym reakcje alergiczne i ciężkie zniekształcenia Choroby serca, krążenia krwi zaburzenia ciśnienia lub

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

Choroby płuc lub zaburzenia oddychania, w tym astma i zapalenie oskrzeli Choroby żołądka, wątroby, nerek lub zabu­ rzenia trawienia Cukrzyca Padaczka (w tym napady padaczkowe) Silne bóle głowy, np. migrena Trudności z uczeniem się (czytaniem, ortografią lub matematyką) Przewlekłe stany lękowe Depresja Inne choroby psychiczne, zaburzenia nerwowe lub emocjonalne Inne choroby progresywne (w tym stwardnienie rozsiane, HIV, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) Inne długotrwałe problemy zdrowotne Brak długotrwałych schorzeń lub chorób

17 18

(1) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57.

17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/5

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

99 Puste HEALTHSE 199–200

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Rodzaj długotrwałego schorzenia lub choroby (podać kod drugiej najważniejszej choroby) Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i HEALTHMA = 1–17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Choroby rąk lub dłoni (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Choroby nóg lub stóp (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Choroby pleców lub szyi (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm) Nowotwór Choroby skóry, w tym reakcje alergiczne i ciężkie zniekształcenia Choroby serca, krążenia krwi zaburzenia ciśnienia lub

Choroby płuc lub zaburzenia oddychania, w tym astma i zapalenie oskrzeli Choroby żołądka, wątroby, nerek lub zabu­ rzenia trawienia Cukrzyca Padaczka (w tym napady padaczkowe) Silne bóle głowy, np. migrena Trudności z uczeniem się (czytaniem, ortografią lub matematyką) Przewlekłe stany lękowe Depresja Inne choroby psychiczne, zaburzenia nerwowe lub emocjonalne Inne choroby progresywne (w tym stwardnienie rozsiane, HIV, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) Inne długotrwałe problemy zdrowotne Brak innych chorób długotrwałych schorzeń lub

17 18 99 Puste DIFFICMA 201–202

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Pierwsza podstawowa trudność w wykonywaniu codziennych czynności (podać kod pierwszej najważniejszej trud­ ności) Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

01 02

Widzenie, również w założonych okularach Słyszenie, również aparatów słuchowych podczas stosowania

L 97/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2010

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

03 04 05 06 07 08 09 10 11 99 Puste DIFFICSE 203–204

Chodzenie, wchodzenie po schodach Siedzenie lub stanie Pamięć, koncentracja Komunikowanie się, np. rozumienie lub bycie rozumianym Sięganie po coś lub wyciąganie się Podnoszenie i noszenie Schylanie się Trzymanie, chwytanie lub obracanie Brak trudności Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Druga podstawowa trudność w wykonywaniu codziennych czynności (podać kod drugiej najważniejszej trud­ ności) Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i DIFFICMA = 1–10

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 17 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

 • Dz. U. L97 - 16 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

 • Dz. U. L97 - 14 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.