Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 99 Puste LIMHOURS 205

Widzenie, również w założonych okularach Słyszenie, również aparatów słuchowych podczas stosowania

Chodzenie, wchodzenie po schodach Siedzenie lub stanie Pamięć, koncentracja Komunikowanie się, np. rozumienie lub bycie rozumianym Sięganie po coś lub wyciąganie się Podnoszenie i noszenie Schylanie się Trzymanie, chwytanie lub obracanie Brak trudności Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trud­ ność(-ci) są przyczyną ograniczenia liczby godzin, jakie dana osoba może przepra­ cować w tygodniu Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1 2

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y) Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/7

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

3

Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trud­ ność(-ci) są przyczyną ograniczenia rodzaju pracy (np. trudności związane z noszeniem ciężkich rzeczy, pracą na zewnątrz, siedze­ niem przez dłuższy okres czasu), jaką dana osoba może wykonywać Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

4 9 Puste LIMTYPEW 206

1 2 3

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y) Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trud­ ność(-ci) są przyczyną ograniczenia możli­ wości docierania do pracy i z pracy Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

4 9 Puste LIMTRANS 207

1 2 3

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y) Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Z powodu schorzenia (schorzeń) lub choroby (chorób) albo trudności w wykonywaniu codziennych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrud­ niona)/korzysta (osoba zatrudniona) z pomocy innych osób w wykonywaniu pracy Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

4 9 Puste NEEDHELP 208

1 2 9 Puste

Tak Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi

L 97/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2010

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

NEEDADAP

209

Z powodu schorzenia(-ń) lub choroby(-ób) albo trudności w wykonywaniu codzien­ nych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) ze specjalnego wyposażenia lub potrzebuje (osoba niezatrudniona)/ korzysta (osoba zatrudniona) z adaptacji miejsca pracy umożliwiających pracę 1 2 9 Puste Tak Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Z powodu (schorzeń) lub choroby (chorób) albo trudności w wykonywaniu codzien­ nych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) ze specjalnych warunków pracy, umożliwiających pracę (np. praca siedząca, telepraca, elastyczne godziny pracy lub lżejsza praca) 1 2 9 Puste Tak Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Główne przyczyny ograniczeń w wykonywaniu pracy (liczby godzin, rodzaju pracy, dojeżdżania do pracy i z pracy), które nie są spowodowane długo­ trwałymi schorzeniami lub chorobami albo trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności 01 02 03 Brak kwalifikacji/doświadczenia Brak odpowiednich możliwości zawodowych Brak lub ograniczone możliwości dojeżdżania do pracy i z pracy Brak elastyczności ze strony pracodawcy Wpływ na pobieranie świadczeń Obowiązki rodzinne/opiekuńcze Powody osobiste Inny powód Brak ograniczeń w wykonywaniu pracy Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

NEEDORGA

210

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

LIMREAS

211–212

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

04 05 06 07 08 09 99 Puste

17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/9

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

213/218

Współczynnik ważenia dla modułu ad hoc dla 2010 r. (nieobowiązkowe) 0000– 9999 00–99 Kolumny 213–216 zawierają liczby całkowite

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

Kolumny 217–218 zawierają liczby dziesiętne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 17 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

 • Dz. U. L97 - 16 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

 • Dz. U. L97 - 14 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.