Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

Data ogłoszenia:2010-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 7

21.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/7

DECYZJE

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (2010/223/UE)

RADA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2 i jego art. 139 ust. 2 lit. h), oraz uwzględniając art. 11.2 i 42.3 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Vítor CONSTÂNCIO zostaje niniejszym mianowany wicepre­ zesem Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat. Niniejsze mianowanie staje się skuteczne z dniem 1 czerwca 2010 r. Artykuł 2 uwzględniając zalecenie Rady (1), Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2010 r. W imieniu Rady Europejskiej

uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3),

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 52 z 2.3.2010, s. 1. (2) Opinia wydana w dniu 25 marca 2010 r. (dotychczas nieopubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 58 z 10.3.2010, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 5 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 325/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L99 - 3 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 324/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

  • Dz. U. L99 - 1 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 323/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.