Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

576 577 578

60880 62280 79600

0009032-42-2 0009044-17-1 0009046-01-9

Hydroksyetylometyloceluloza Kopolimer izobutylen-buten Eter fosforanowy polietylenoglikolu tridecylu

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie 5 W przypadku materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu jedynie z żyw­ nością uwodnioną Polietylenoglikol (EO ≤ 11) tridecylo eter fosforan (ester mono- i dialkilowy), z mak­ symalną zawartością 10 % polietylenoglikolu (EO ≤ 11) tridecylo eteru

PL

579 580 581 582 583 584

61800 46070 36800 50240 40400 13620 40320

0009049-76-7 0010016-20-3 0010022-31-8 0010039-33-5 0010043-11-5 0010043-35-3

Skrobia hydroksypropylowa Alfa-dekstryna Azotan baru bis(2-etyloheksylomaleinian) di-n-oktylocyny Azotek boru Kwas borowy

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie tak

nie nie nie nie nie nie (10) (16) (16)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596

41120 65280 68400 64320 52645 21370 36160 34690 44960 65360 19510 95935

0010043-52-4 0010043-84-2 0010094-45-8 0010377-51-2 0010436-08-5 0010595-80-9 0010605-09-1 0011097-59-9 0011104-61-3 0011129-60-5 0011132-73-3 0011138-66-2

Chlorek wapnia Podfosforyn manganu Amid kwasu oktadecyloeruko­ wego Jodek litu cis-11-eikosenamid Metakrylan 2-sulfoetylu Stearynian askorbylowy Zasadowy węglan glinowomagnezowy Tlenek kobaltu Tlenek manganu Lignoceluloza Guma ksantanowa

tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak nie tak

nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie

nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie ND (1) 5 (6)

L 12/47

L 12/48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608

67120 41600 36840 60030 35440 70240 83460 60080 11005 65200 62245 40800

0012001-26-2 0012004-14-7 0037293-22-4 0012007-55-5 0012072-90-1 0012124-97-9 0012198-93-5 0012269-78-2 0012304-65-3 0012542-30-2 0012626-88-9 0012751-22-3 0013003-12-8

Mika Sulfoglinian wapnia Tetraboran baru Hydromagnezyt Bromek amonu Ozokeryt Pirofyllit Hydrotalkit Akrylan dicyklopentenylu Wodorotlenek manganu Fosforek żelaza bis(6-tert-butylo-3metylofenyloditridecylofosforyn)4,4′butylidenu Kwas pirofosforawy Ditlenek tytanu Diester kwasu 3-aminokrotonowego z eteremtio-bis 2-hydroksyetylowym N, N′-diwinylo-2-imidazolidon Wollastonit Krystobalit Talk Kwarc Kwas 2-akryloamido-2metylopropanosulfonowy Merkaptooctan di-n-oktylocyny bis(2etyloheksylomerkaptooctan) di-n-oktylocyny Dimaleinian di-n-oktylocyny

tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 6 W przypadku PET jedynie polimery i kopolimery 0,05 (1) (16)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

609 610 611

83455 93440 35120

0013445-56-2 0013463-67-7 0013560-49-1

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie

612 613 614 615 616 617 618 619

16694 95905 45560 92080 83470 10660 51040 50320

0013811-50-2 0013983-17-0 0014464-46-1 0014807-96-6 0014808-60-7 0015214-89-8 0015535-79-2 0015571-58-1

nie tak tak tak tak nie tak tak

tak nie nie nie nie tak nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie

0,05

(10)

0,05 (10) (10)

15.1.2011

620

50720

0015571-60-5

tak

nie

nie

(10)

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

17110 69840 52640 18897 36720 57800 59760 96190 34560 82240 59120

0016219-75-3 0016260-09-6 0016389-88-1 0016712-64-4 0017194-00-2 0018641-57-1 0019569-21-2 0020427-58-1 0021645-51-2 0022788-19-8 0023128-74-7

5-etylidenobicyklo[2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.