Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 48

(1) Nr uwagi (2) Uwagi dotyczące weryfikacji zgodności

(1) (2) (3)

Weryfikacja zgodności pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z żywnością (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej. Istnieje ryzyko, że poziom SML lub OML może być przekroczony w płynach modelowych imitujących żywność zawierającą tłuszcze. Istnieje ryzyko, że migracja substancji pogorszy właściwości organoleptyczne żywności, z którą zachodzi kontakt, i że produkt końcowy nie jest zgodny z art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ramowego (WE) nr 1935/2004. Należy wykonać badanie zgodności w przypadku, w którym zachodzi kontakt z żywnością, stosując środek imitujący żywność z nasyconymi tłuszczami jako płyn modelowy D. Należy wykonać badanie zgodności w przypadku kontaktu z tłuszczem, stosując izooktan jako zamiennik płynu modelowego D2 (niestabilny). Limit migracji może zostać przekroczony przy bardzo wysokiej temperaturze. Jeżeli przeprowadza się badanie w żywności, uwzględnia się pkt 1.4 załącznika V. Weryfikacja zgodności pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z żywnością (QMA) = 0,005 mg/6 dm2. Weryfikacja zgodności pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z żywnością (QMA) w oczekiwaniu na dostępność analitycznej metody badania migracji. Stosunek powierzchni do ilości żywności jest mniejszy niż 2dm2/kg. Weryfikacja zgodności pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z żywnością (QMA) w przypadku reakcji z żywnością lub płynem modelowym imitującym żywność. Dostępna jest wyłącznie metoda analizy do ustalenia pozostałego monomeru w badanym wkładzie. Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w przypadku poliolefin. Dostępna jest wyłącznie metoda oznaczania zawartości w polimerze i metoda oznaczania substancji wyjściowych w płynach modelowych imitujących żywność. Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w przypadku tworzyw sztucznych zawierających ponad 0,5 % w/w danej substancji. Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w kontakcie z żywnością o wysokiej zawartości alkoholu. Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w przypadku polietylenu o małej gęstości zawierającego ponad 0,3 % w/w danej substancji w sytuacji kontaktu z żywnością zawierającą tłuszcze. Dostępna jest wyłącznie metoda oznaczania pozostałości danej substancji w polimerze.

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17)

4.  Szczegółowe wymagania dla substancji Tabela 4 dotycząca szczegółowych wymagań dla substancji zawiera następujące informacje: kolumna 1 (Nr substancji FCM): zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny substancji wskazany w kolumnie 1 ta­ beli 1 załącznika I, których dotyczą wymagania; kolumna 2 (Szczegółowe wymagania dla substancji): zawiera wymagania dla danej substancji.

Tabela 4

(1) Numer substancji FCM (2) Szczegółowe wymagania dla substancji

15.1.2011

744

Definicja

Kopolimery powstają w wyniku kontrolowanej fermentacji bakterii Alcaligenes eutrophus przy zastosowaniu mieszaniny glukozy i kwasu propionowego jako źródła węgla. Zastosowane organizmy nie zostały genetycznie zmodyfikowane i pochodzą od pojedynczego dzikiego organizmu szczepu Alcaligenes eutrophus HI6 NCIMB 10442. Szczepy macierzyste są przechowywane w liofilizowanych ampułkach. Szczepy podporządkowane (robocze) są przygotowywane ze szczepu macierzystego i przechowywane w ciekłym azocie i używane do przygotowywania inokulum dla fermentora. Próbki z fermentora będą badane codziennie zarówno mikroskopowo, jak i pod względem wszelkich zmian w morfologii kolonii na różnych agarach w różnych temperaturach. Kopolimery są izolowane od bakterii obróbki cieplnej przez kontrolowane trawienie innych składników komórkowych, mycie i suszenie. Kopolimery takie są zazwyczaj oferowane jako sformowane topieniem granulki zawierające dodatki, takie jak czynniki nukleacyjne, plastyfikatory, wypełniacze, stabilizatory i barwniki, z których wszystkie są zgodne z ogólnymi i szczegółowymi wymaganiami. Poli(3-D-hydroksybutanoato-co-3-D-hydroksypentanoat) 0080181-31-3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.