Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji

Data ogłoszenia:2011-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 31

28.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/31

DECYZJA RADY z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji (2011/55/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowiska członków: — Kent JOHANSSON, Skara kommun, — Britt-Marie LÖVGREN, Umeå kommun, — Jelena DRENJANIN, Huddinge kommun; oraz b) na stanowiska zastępców członków: — Martin ANDREASSON, Västra Götalands läns landsting, — Marie SÄLLSTRÖM, Blekinge läns landsting, — Marie-Louise RÖNNMARK, Umeå kommun, — Carin JÄMTIN, Stockholms kommun. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305, uwzględniając wniosek rządu Szwecji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 grudnia 2009 r. oraz 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1014/UE oraz decyzję 2010/29/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (1). Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów Kenta JOHAN­ SSONA, Marii WALLHAGER NECKMAN oraz Kristiny ALVENDAL. Cztery stanowiska zastępcy członków zwol­ niły się w związku z wygaśnięciem mandatów Susanny HABY, Berntha JOHNSONA, Jensa NILSSONA oraz Ingeli NYLUND WATZ,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

FAZEKAS S.

Artykuł 1 Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22 oraz Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 32 z 201128.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (  Dz.U. L 286 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L25 - 30 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Łotwy i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L25 - 26 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L25 - 24 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 8 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L25 - 5 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy

 • Dz. U. L25 - 4 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 3 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca podpisania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 1 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.