Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

Data ogłoszenia:2011-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 23

8.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 32/23

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266 z dnia 9 października 2010 r.) 1. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.5: zamiast: powinno być: „Sulfotlenek metylowy”, „Dimetylosulfon (MSM)”.

2. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.7: zamiast: „Glukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skoru­ piaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica)”, „Glukozamina, chitozamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych na przykład poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skoru­ piaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację ziarna, takiego jak kukurydza lub pszenica)”.

powinno być:

3. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.9: zamiast: powinno być: „Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami (…)”, „Kwas hialuronowy (glukozaminoglukan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami (…))”.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/346/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 155 z dnia 22 czerwca 2010 r.) Strona 52, art. 9 ust. 2: zamiast: „Państwa członkowskie miejsca przeznaczenia podejmują konieczne środki, łącznie ze środkami prawnymi, jeżeli jest to niezbędne, w celu zapewnienia, że koszty dodatkowych procedur administracyjnych, w tym koniecznych badań laboratoryjnych lub działań następczych, aż do zakończenia wprowadzania środków przewidzianych w art. 7, związane z przemieszczaniem koniowatych z Rumunii zgodnie z art. 2 i 3, ponosi w całości wysyłający koniowate.”, „Państwa członkowskie miejsca przeznaczenia podejmują konieczne środki, łącznie ze środkami prawnymi, jeżeli jest to niezbędne, w celu zapewnienia, że koszty dodatkowych procedur administracyjnych, w tym koniecznych badań laboratoryjnych lub działań następczych, aż do zakończenia wprowadzania środków przewidzianych w art. 7, związane z przemieszczaniem koniowatych z Rumunii zgodnie z art. 2 i 3, ponosi w całości odbiorca koniowatych.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 24 z 20118.2.2011

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (  Dz.U. L 59 z 4.3.2008)

 • Dz. U. L32 - 9 z 20118.2.2011

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 13 grudnia 2010 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L32 - 7 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L32 - 5 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 3 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cerezas de la Montaña de Alicante (CHOG)]

 • Dz. U. L32 - 1 z 20118.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.