Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 4 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

Data ogłoszenia:2011-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 4 POZ 6

L 4/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

7.1.2011

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274 z dnia 20 października 2009 r.) Poniższe odniesienie dotyczy publikacji w Dz.U. L 299 z 14.11.2009 r. Strona 40, załącznik, pod nagłówkiem „Service current status (klauzula 5.5.4)”: zamiast: „— podlega nadzorowi undersupervision), (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/

— nadzór usługi w fazie wstrzymania (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/supervisionincessation), — nadzór wstrzymany supervisionceased), — nadzór wycofany supervisionrevoked), — objęta akredytacją accredited), (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/ (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/

(http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/ (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/ (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/

— akredytacja wstrzymana accreditationceased), — akredytacja wycofana accreditationrevoked).”, powinno być:

„— Under Supervision (podlega nadzorowi) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/undersupervision), — Supervision of Service in Cessation (nadzór usługi w fazie wstrzymania) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/ eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionincessation), — Supervision Ceased (nadzór wstrzymany) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/supervisionceased), — Supervision Revoked (nadzór wycofany) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/supervisionrevoked), — Accredited (objęta akredytacją) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/accredited), — Accreditation Ceased (akredytacja wstrzymana) eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationceased), — Accreditation Revoked (akredytacja wycofana) eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationrevoked).”. (http://uri.etsi.org/TrstSvc/ (http://uri.etsi.org/TrstSvc/

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 4 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L4 - 5 z 20117.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2011 z dnia 6 stycznia 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach trzynastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

  • Dz. U. L4 - 3 z 20117.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 8/2011 z dnia 6 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L4 - 1 z 20117.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 7/2011 z dnia 6 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.