Logowanie

Dzienniki Urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342714.8.2012

  uchwała nr XXXI/584/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342614.8.2012

  uchwała nr XXXI/582/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342514.8.2012

  uchwała nr XXXI/580/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 84a

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342414.8.2012

  uchwała nr XXXI/578/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 84a


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342314.8.2012

  uchwała nr XXXI/576/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342214.8.2012

  uchwała nr XXVII/214/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342114.8.2012

  uchwała nr XXV/552/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.342014.8.2012

  uchwała nr XXV/551/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341914.8.2012

  uchwała nr XXV/550/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341814.8.2012

  uchwała nr XXV/549/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341714.8.2012

  uchwała nr XXV/548/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341614.8.2012

  uchwała nr XXV/547/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341514.8.2012

  uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341414.8.2012

  uchwała nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341314.8.2012

  uchwała nr XXII/298/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341214.8.2012

  uchwała nr XXII/297/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341114.8.2012

  uchwała nr XXII/296/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.341014.8.2012

  uchwała nr XXII/295/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.340914.8.2012

  uchwała nr XXII/294/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.340814.8.2012

  uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Godów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.