Logowanie

Dzienniki Urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61013.9.2012

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61003.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60993.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60983.9.2012

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60973.9.2012

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60963.9.2012

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60953.9.2012

  uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60943.9.2012

  zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60933.9.2012

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60923.9.2012

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60913.9.2012

  uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60903.9.2012

  uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60893.9.2012

  zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60883.9.2012

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie Jeziory.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60873.9.2012

  uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 ? 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60863.9.2012

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60853.9.2012

  uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60843.9.2012

  uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60833.9.2012

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60823.9.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.