Logowanie

Dzienniki Urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.351223.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.351.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/343/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.351123.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.350.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/342/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.351023.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.349.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350923.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.348.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350823.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.347.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/339/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350723.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.346.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/338/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350623.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.345.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/337/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350523.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.344.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/336/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350423.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.341.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350323.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.338.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/186/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernichów oraz warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350223.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.307.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawonków do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350123.8.2012

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Imielin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.350023.8.2012

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na Uchwałę Nr XIII/236/03 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 30 października 2003r. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349923.8.2012

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w przedmiocie służby cywilnej, pracownicy mianowani, nauczyciele ? zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349823.8.2012

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349723.8.2012

  uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349623.8.2012

  uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. ? regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349523.8.2012

  uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzew rosnących wokół kościoła oraz w obrębie cmentarza w Starej Wsi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349423.8.2012

  uchwała nr 125/XVI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349323.8.2012

  uchwała nr 163/XXI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.