Logowanie

DZ. URZ. 2009.126.1244

Tytuł:

aneks nr 1/2009 z dnia 6 lutego 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów Panem Adamem Luberą

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-11
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 126 pozycja: 1244
Hasła:porozumienia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.126.1243

  aneks nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3231

  aneks nr 1 Starosty Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie, pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym? dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. 2009.147.1358

  aneks nr 1/2009 z dnia 18 marca 2009r. do Porozumienia z dn. 12 lutego 2007r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łagów

 • DZ. URZ. 2009.113.1182

  porozumienie Or.6/2009 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 12.01.2009r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. 2009.198.1663

  aneks Nr 1/2009 do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim Panem Jerzym Kolarzem, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku Panem Piotrem Jaroszem w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w (...)

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Zatrudniam pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma się zmienić. Pracownicy mają w teczce akt osobowych już jeden aneks do umowy (...)

 • Adopcja dziecka konkubenta

  Jestem wdowcem, mam dziewięcioletnią córkę. Czy istnieje możliwość przysposobienia córki przez moją partnerkę bez zawierania ślubu? Zależy mi na zabezpieczeniu (...)

 • Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami (...)

 • Prawo do dysponowania nieruchomością

  Na terenie, którym właścicielem jest mój ojciec oraz jego rodzeństwo, będę stawiał inwestycję w postaci budowy myjni. Pomiędzy ojcem a moją firmą sporządziliśmy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.126.1243

  aneks nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem

 • DZ. URZ. 2009.126.1242

  uchwała nr I/2/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Zgromadzenia Międzygminnego ?Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.126.1241

  uchwała nr I/1/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie powołania skarbnika Międzygminnego Związku ?Planowanie Przestrzenne? z siedzibą w Kielcach

 • DZ. URZ. 2009.126.1240

  uchwała nr 4/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.126.1239

  uchwała nr 3/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.