Logowanie

DZ. URZ. 2009.14.175

Tytuł:

uchwała nr XXX/117/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-01-20
Organ wydający:Rada Gminy w Samborcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 175
Hasła:podatki,opłaty i ceny
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3744

  uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.

 • DZ. URZ. 2011.72.1518

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on treść Statutu) do uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.

 • DZ. URZ. 2011.106.827

  uchwała nr 65/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.106.828

  uchwała nr 60/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Uchwała we Wspólnocie Mieszkaniowej

  Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące szablonu uchwały wspólnoty mieszkaniowej? Czy są jakieś wymagane elementy, które należy w niej zawrzeć?

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

 • Odwołanie członka zarządu

  Jakie dokumenty (np. akt notarialny, itp.) są potrzebne do zmiany decyzją właściciela Prezesa Zarządu w sp. z o.o. oraz gdzie takie informacje powinny być zgłoszone (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.14.174

  uchwała nr XXX/181/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Piekoszów poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.

 • DZ. URZ. 2009.14.173

  uchwała nr XXX/176/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.14.172

  uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.14.171

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 • DZ. URZ. 2009.14.170

  uchwała nr XXVI/147/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy w Mircu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.