Logowanie

DZ. URZ. 2009.14.176

Tytuł:

uchwała nr 107/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-01-20
Organ wydający:Rada Gminy w Smykowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 176
Hasła:profilaktyka alkoholowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.20.259

  uchwała nr XXVI/144/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.535.4017

  uchwała nr 48/XLVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.32.498

  uchwała nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r

 • DZ. URZ. 2009.66.884

  uchwała nr XXVII/83/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.205.2394

  uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.14.175

  uchwała nr XXX/117/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2009.14.174

  uchwała nr XXX/181/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Piekoszów poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.

 • DZ. URZ. 2009.14.173

  uchwała nr XXX/176/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.14.172

  uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.14.171

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.