Logowanie

DZ. URZ. 2009.14.177

Tytuł:

uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-01-20
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 177
Hasła:podatki,opłaty i ceny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.68

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.

 • DZ. URZ. 2011.14.202

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.5.41

  uchwała nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. 2009.31.485

  uchwała nr XXV/86/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.20.268

  uchwała nr XXIV/81/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.14.176

  uchwała nr 107/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.14.175

  uchwała nr XXX/117/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2009.14.174

  uchwała nr XXX/181/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Piekoszów poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.

 • DZ. URZ. 2009.14.173

  uchwała nr XXX/176/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.14.172

  uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.