Logowanie

DZ. URZ. 2009.272.2127

Tytuł:

uchwała nr XXV/114/2009r Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Czarnocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-07-10
Organ wydający:Rada Gminy w Czarnocinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 272 pozycja: 2127
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.26.207

  uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu

 • DZ. URZ. 2011.427.4033

  uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.11. 08 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą ?Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie?

 • DZ. URZ. 2009.532.3981

  uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

 • DZ. URZ. 2011.570.6243

  uchwała nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu

 • DZ. URZ. 2011.144.1612

  uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.271.2126

  uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogę gminną o nazwie: ? Michałów przez wieś?

 • DZ. URZ. 2009.271.2125

  uchwała nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r.

 • DZ. URZ. 2009.271.2124

  uchwała nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów

 • DZ. URZ. 2009.271.2123

  uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów.

 • DZ. URZ. 2009.271.2122

  uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.