Logowanie

DZ. URZ. 2009.27.398

Tytuł:

uchwała nr XXXV/193/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych; dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-02-05
Organ wydający:Rada Gminy Łagów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 27 pozycja: 398
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.220.1807

  uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.513

  uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku wiejskiego i dodatku za wysługę lat.

 • DZ. URZ. 2009.133.1287

  uchwała nr XXXI/135/09 Rady Gminy Obrazów z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.215.1779

  uchwała nr XXII/139/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.270.2113

  uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.27.397

  uchwała nr XXXV/192/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Łagów

 • DZ. URZ. 2009.27.396

  uchwała nr XXIV/114/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin

 • DZ. URZ. 2009.27.395

  uchwała nr XXIV/108/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

 • DZ. URZ. 2009.27.394

  uchwała nr XXVI/117/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 września 2004r

 • DZ. URZ. 2009.27.393

  uchwała nr XXVI/116/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.