Logowanie

DZ. URZ. 2009.284.2184

Tytuł:

uchwała nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Jędrzejowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 284 pozycja: 2184
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.14.150

  uchwała nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.1954

  uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

 • DZ. URZ. 2009.128.1249

  uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.548.4159

  uchwała nr XLIX/368/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów

 • DZ. URZ. 2009.128.1250

  uchwała nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.284.2183

  uchwała nr Nr XXXV/228/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej wchodzacej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • DZ. URZ. 2009.283.2182

  uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. 2009.282.2181

  uchwała nr XXIX/278/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.282.2180

  uchwała nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. 2009.281.2179

  uchwała nr XXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.