Logowanie

DZ. URZ. 2009.359.2636

Tytuł:

uchwała nr XXXI/115/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-08-20
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 359 pozycja: 2636
Hasła:statuty gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.196.1644

  uchwała nr XXVII/91/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.240.1946

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojciechowice 2009-2032?

 • DZ. URZ. 2010.303.3132

  uchwała nr XLIV/167/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojciechowice - aktualizacja na lata 2009-2012.? i ?Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wojciechowice 2009-2012 ? aktualizacja.?

 • DZ. URZ. 2012.1381

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.68

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.359.2635

  uchwała nr XXXI/113/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.359.2634

  uchwała nr XXXI/112/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej

 • DZ. URZ. 2009.359.2633

  uchwała nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 • DZ. URZ. 2009.359.2632

  uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów

 • DZ. URZ. 2009.358.2631

  uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.