Logowanie

DZ. URZ. 2009.377.2758

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-08-31
Organ wydający:Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 377 pozycja: 2758
Hasła:inne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.530

  uchwała nr XV/282/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

 • DZ. URZ. 2011.111.1189

  uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  komunikat Marszałka Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.275.462

  komunikat nr 2 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.275.462

  komunikat nr 3 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami)

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.377.2757

  uchwała nr XXVIII/478/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia Gminy Pawłów do III okręgu podatkowego

 • DZ. URZ. 2009.377.2756

  uchwała nr XXVIII/469/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: - określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, - przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

 • DZ. URZ. 2009.377.2755

  uchwała nr XXVIII/467/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.377.2754

  uchwała nr XXVIII/465/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.376.2753

  uchwała nr XXVIII/464/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.