Logowanie

DZ. URZ. 2009.377.2760

Tytuł:

uchwała nr XXXV/46/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Bodzechów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 377 pozycja: 2760
Hasła:statuty inne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.293.2240

  uchwała nr XXXIII/31/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie

 • DZ. URZ. 2009.115.1190

  uchwała nr XXXII/28/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bodzechów na obwody głosowania w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach

 • DZ. URZ. 2009.253.2010

  uchwała nr XXXI/24/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

 • DZ. URZ. 2009.253.2012

  uchwała nr XXXII/26/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.377.2759

  uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.377.2758

  uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013

 • DZ. URZ. 2009.377.2757

  uchwała nr XXVIII/478/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia Gminy Pawłów do III okręgu podatkowego

 • DZ. URZ. 2009.377.2756

  uchwała nr XXVIII/469/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: - określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, - przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

 • DZ. URZ. 2009.377.2755

  uchwała nr XXVIII/467/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.