Logowanie

DZ. URZ. 2009.378.2761

Tytuł:

uchwała nr VII/29/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Bodzentynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 2761
Hasła:drogi publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1223

  uchwała nr XLI/365/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.434.3118

  uchwała nr XXX/173/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Jelcza Mała - Zagajów do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.548.4160

  uchwała nr XLIX/373/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - odcinka ulicy Kieleckiej

 • DZ. URZ. 2009.182.1561

  uchwała nr XXX/142/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej przez teren Gminy Koprzywnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie drogi gminnej

  W pobliżu posiadanej przeze mnie działki rolnej znajduje się droga publiczna gminna. Droga ta jest całkowicie nieprzejezdna od lat 11, porośnięta przez drzewa i krzewy. (...)

 • Dostęp do drogi publicznej

  Jeśli każda droga gminna jest drogą publiczną, oznacza to, że jeśli działka znajduje się przy drodze gminnej to jest to równoznaczne ze spełnieniem jednego z warunków (...)

 • Ustawowa definicja dróg publcznych

  Jakie to są drogi publiczne?

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

 • Czym jest działka sąsiednia?

  Mam pytanie dotyczące warunku zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak mi Państwo odpowiedzieliście: "decyzję można wydać jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.377.2760

  uchwała nr XXXV/46/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie

 • DZ. URZ. 2009.377.2759

  uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.377.2758

  uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013

 • DZ. URZ. 2009.377.2757

  uchwała nr XXVIII/478/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia Gminy Pawłów do III okręgu podatkowego

 • DZ. URZ. 2009.377.2756

  uchwała nr XXVIII/469/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: - określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, - przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.