Logowanie

DZ. URZ. 2009.504.3700

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-35/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem PGZ (teren zwałowiska), - terenu oznaczonego symbolem MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), znajdujące-go się w północno-zachodniej części obszaru objętego planem miejscowym i graniczącego z te-renem PGZ, w granicach działek nr ewid: 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, - terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, obsługującej ww. teren MN, w granicach działek nr ewid.: 513, 512, 511, 510, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, - terenu oznaczonego symbolem R (teren rolniczy), sąsiadującego z ww. terenem MN, w granicach działki nr ewid. 496. II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-11-27
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 504 pozycja: 3700
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.322.3482

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-119/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LI/402/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów pierwszy - obszar 1,3,4,5 na terenie gminy Masłów

 • DZ. URZ. 2012.2325

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów

 • DZ. URZ. 2010.178.1652

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-37/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/346/1010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy MasłówW części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem KL (teren lotniska).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1400

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 , część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65

 • DZ. URZ. 2010.251.2502

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-83/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2010r. stwierdzajace nieważność części uchwały Nr XLVIII/370/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dolina Marczakowa I? na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: |- terenu oznaczonego symbolem PG3 (teren przemysłu).

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.504.3699

  porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia - Wójta Gminy.

 • DZ. URZ. 2009.504.3698

  porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Miastem i Gminą Chmielnik reprezen-towaną przez: Jarosława Zatorskiego - Burmistrza.

 • DZ. URZ. 2009.504.3697

  porozumienie zawarte w dniu 7 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Włodzimierza Koronę - Wójta Gminy.

 • DZ. URZ. 2009.504.3696

  uchwała nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów

 • DZ. URZ. 2009.504.3695

  uchwała nr XXIX/41/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.