Logowanie

DZ. URZ. 2009.505.3702

Tytuł:

uchwała nr LVIII/479/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Staszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 505 pozycja: 3702
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.126.1237

  uchwała nr XLV/368/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.15.183

  uchwała nr XL/315/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.421.3029

  uchwała nr LV/445/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.421.3028

  uchwała nr LV/444/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.297.2257

  uchwała nr LI/402/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.505.3701

  uchwała nr XXII/60/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.504.3700

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-35/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem PGZ (teren zwałowiska), - terenu oznaczonego symbolem MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), znajdujące-go się w północno-zachodniej części obszaru objętego planem miejscowym i graniczącego z te-renem PGZ, w granicach działek nr ewid: 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, - terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, obsługującej ww. teren MN, w granicach działek nr ewid.: 513, 512, 511, 510, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, - terenu oznaczonego symbolem R (teren rolniczy), sąsiadującego z ww. terenem MN, w granicach działki nr ewid. 496. II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.

 • DZ. URZ. 2009.504.3699

  porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia - Wójta Gminy.

 • DZ. URZ. 2009.504.3698

  porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Miastem i Gminą Chmielnik reprezen-towaną przez: Jarosława Zatorskiego - Burmistrza.

 • DZ. URZ. 2009.504.3697

  porozumienie zawarte w dniu 7 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Włodzimierza Koronę - Wójta Gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.