Logowanie

DZ. URZ. 2009.505.3705

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Gminy w Nowym Korczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 505 pozycja: 3705
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.363.2664

  uchwała nr XXXVI/148/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.289

  uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 • DZ. URZ. 2009.363.2665

  uchwała nr XXXVI/149/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2959

  uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3234

  uchwała nr XX.189.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.505.3704

  uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.505.3703

  uchwała nr LVIII/482/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznejw Staszowie

 • DZ. URZ. 2009.505.3702

  uchwała nr LVIII/479/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.505.3701

  uchwała nr XXII/60/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.504.3700

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-35/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem PGZ (teren zwałowiska), - terenu oznaczonego symbolem MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), znajdujące-go się w północno-zachodniej części obszaru objętego planem miejscowym i graniczącego z te-renem PGZ, w granicach działek nr ewid: 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, - terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, obsługującej ww. teren MN, w granicach działek nr ewid.: 513, 512, 511, 510, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, - terenu oznaczonego symbolem R (teren rolniczy), sąsiadującego z ww. terenem MN, w granicach działki nr ewid. 496. II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.