Logowanie

DZ. URZ. 2009.550.4187

Tytuł:

porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego Działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/292/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 550 pozycja: 4187
Hasła:porozumienia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.552.4217

  porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim działającym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, Nr XLI/994/2009 z dnia 19 października 2009r. zwanym dalej ?Przejmującym? w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Nr 15/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Nr 14/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające porozumienie nr 8/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie nr 14/09 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lipca 2009r. zmieniające porozumienie nr 10/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 13/10 Wojewody Opolskiego z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniające porozumienie nr 10/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.550.4186

  porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk 2. Wicestarosta - Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXX/159/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej ?Przejmującym?

 • DZ. URZ. 2009.550.4185

  porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę - Andrzeja Marka Lenarta2. Wicestarostę - Bogdana Sobonia działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/64/2009 z dnia 28 października. zwanym dalej ?Przejmującym? w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.

 • DZ. URZ. 2009.550.4184

  uchwała nr Nr XXXII/153/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.550.4183

  uchwała nr Nr XXXII/149/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. 2009.550.4182

  uchwała nr XXXII/147/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.