Logowanie

DZ. URZ. 2009.559.4282

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XXXVI/252/2009, Nr XXXVI/253/2009, XXXVI/254/2009 oraz XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-12-31
Organ wydający:Rada Gminy w Nagłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 559 pozycja: 4282
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2009 RADY GMINY W NAGŁOWICACH z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XXXVI/252/2009, Nr XXXVI/253/2009, XXXVI/254/2009 oraz XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy w Nagłowiach z dnia 12 listopada  2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2010 wykreśla się § 2.  § 2. W Uchwale Nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy w Nagłowiach z dnia 12 listopada  2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 wykreśla się § 2.  § 3. W Uchwale Nr XXXVI/254/2009 Rady Gminy w Nagłowiach z dnia 12 listopada  2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz poboru podatku w drodze inkasa wykreśla się § 2 ust. 4 i ust. 5.  § 4. W Uchwale Nr XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowiach z dnia 12 listopada  2009r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na rok 2010  wykreśla się § 1 ust. 4 i ust. 5.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 

ID: ULNHJWFZJYBQGSTHJGCXTMEAP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.495.3646

  uchwała nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.312.3290

  uchwała nr LI/336/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1131

  uchwała nr XXXVI/280/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXVI/274/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.177

  uchwała nr XXXVI/329/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2009.495.3642

  uchwała nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.559.4281

  uchwała nr XXXIV/171/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawichost oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2009.559.4280

  uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 • DZ. URZ. 2009.559.4279

  uchwała nr XII/58/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2009.559.4278

  uchwała nr XII/57/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny

 • DZ. URZ. 2009.559.4277

  uchwała nr XII/56/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.