Logowanie

DZ. URZ. 2010.104.770

Tytuł:

porozumienie Or. 26/2010 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 22.01.2010r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym? treści następującej:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-25
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 104 pozycja: 770
Hasła:porozumienia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.113.1182

  porozumienie Or.6/2009 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 12.01.2009r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4207

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Panem Bogusławem Piątkiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3230

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2011r. zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. 2010.265.2697

  aneks do porozumienia zawarty w Ostrowcu Św. w dniu 12.05.2010 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. 2009.126.1243

  aneks nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

  Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Prace interwencyjne

  Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?

 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem

  Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 01.06.2004 r. Czy w tym dniu powinien jeszcze świadczyć pracę?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.104.769

  uchwała nr 11/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. wskazująca nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.104.768

  uchwała nr 5/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVIII/192/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.104.767

  uchwała nr 4/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.104.766

  uchwała nr 2/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2010r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr XLIII/374/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009 r, w sprawie wniesienia dopłat do Przed-siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-niowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na realizację projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza?

 • DZ. URZ. 2010.104.765

  uchwała nr 1/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie Związku na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.