Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2117

Tytuł:

uchwała nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Lipusz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2117
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XLV/314/2010 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001r Nr  142 poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm. ) Rada Gminy Lipusz uchwala co  następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Lipusz na stałe okręgi wyborcze ustalając ich numery, granice oraz liczbę  wybieranych radnych jak w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/126/2005 Rady Gminy Lipusz z dnia 30 marca 2005r.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego oraz podaniu do  wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty § 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer UZASADNIENIE Podjęcie uchwały jest podyktowane zmianą podziału Gminy Lipusz na nowe okręgi wyborcze w związku z przekroczeniem w dotychczasowym okręgu nr 5 liczby wybieranych radnych, która przekroczyła dopuszczalną liczbę ustaloną w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw.  Załącznik do Uchwały Nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010 r. PODZIAŁ GMINY LIPUSZ NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE

ID: Nr MAFDS-BXXCX-UZZQE-TGEBP-TRLMK. Podpisany. Opis granic okręgu

Liczba Strona 1 / 3 wybieranych radnych

okręgu

Janusz Wawer UZASADNIENIE Podjęcie uchwały jest podyktowane zmianą podziału Gminy Lipusz na nowe okręgi wyborcze w związku z przekroczeniem w dotychczasowym okręgu nr 5 liczby wybieranych radnych, która przekroczyła dopuszczalną liczbę ustaloną w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw.  Załącznik do Uchwały Nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010 r. PODZIAŁ GMINY LIPUSZ NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu Opis granic okręgu Liczba wybieranych radnych 1 2 Sołectwa: Płocice, Lipuska Huta i Bałachy Sołectwo Lipusz: ulice: Bohaterów, Brzozowa, Jaśminowa, Krótka, ks. P.Dunajskiego, Łąkowa, Młyńska, Rogali, Spacerowa i Strażaków, Wrzosowa, Wąska, Sosnowa, Dębowa, Topolowa, ks. J.Trzebiatowskiego, Leśna, Żurawinowa. 3 s ołectwo Gostomko i miejscowości z sołectwa Lipusz: Borowiec, Mechowo, Nowe Karpno, Stare Karpno, 2 Skoczkowo, Szady Kierz, Zdroje, Papiernia. 4 5 Sołectwa: Śluza, Szklana Huta i Tuszkowy Sołectwo Lipusz: ulice: Brzechwy, Derdowskiego, Dworcowa, Partyzantów, Harcerska, Kolejowa,  Kwiatowa, Lipowa, Majkowskiego, Myśliwska, 8 Marca, Pocztowa, Polna, Różana, Sędzickiego, Szeroka, Wybickiego, Wyzwolenia, Stolema, Remusa, Targowa oraz Konitop, Płociczno 2 5 2 4

ID: MAFDS-BXXCX-UZZQE-TGEBP-TRLMK. Podpisany.

Strona 2 / 3

województw.  Załącznik do Uchwały Nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010 r. PODZIAŁ GMINY LIPUSZ NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu Opis granic okręgu Liczba wybieranych radnych 1 2 Sołectwa: Płocice, Lipuska Huta i Bałachy Sołectwo Lipusz: ulice: Bohaterów, Brzozowa, Jaśminowa, Krótka, ks. P.Dunajskiego, Łąkowa, Młyńska, Rogali, Spacerowa i Strażaków, Wrzosowa, Wąska, Sosnowa, Dębowa, Topolowa, ks. J.Trzebiatowskiego, Leśna, Żurawinowa. 3 s ołectwo Gostomko i miejscowości z sołectwa Lipusz: Borowiec, Mechowo, Nowe Karpno, Stare Karpno, 2 Skoczkowo, Szady Kierz, Zdroje, Papiernia. 4 5 Sołectwa: Śluza, Szklana Huta i Tuszkowy Sołectwo Lipusz: ulice: Brzechwy, Derdowskiego, Dworcowa, Partyzantów, Harcerska, Kolejowa,  Kwiatowa, Lipowa, Majkowskiego, Myśliwska, 8 Marca, Pocztowa, Polna, Różana, Sędzickiego, Szeroka, Wybickiego, Wyzwolenia, Stolema, Remusa, Targowa oraz Konitop, Płociczno 2 5 2 4

ID: MAFDS-BXXCX-UZZQE-TGEBP-TRLMK. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5877

  uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2116

  uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2115

  uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2114

  uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2113

  uchwała nr XXX/260/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chmielno

 • DZ. URZ. 2010.110.2112

  uchwała nr LII/443/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.