Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2118

Tytuł:

uchwała nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2118
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XLIII/376/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146) oraz na podstawie art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95) Rada Gminy Luzino, uchwala co nastepuje: § 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym na terenie wsi Barłomino: 1)Działka nr: 203, 204 - OFIAR STUTTHOFU, 2)Działka nr 194/3 - GÓRNA, 3)Działka nr 31/3 - OSIEDLOWA, 4)Działka nr 29/3 - OLIWKOWA, 5)Działka nr 78 - OKRĘŻNA, 6)Działki nr: 39, 54/1 - DĘBOWA, 7)Działki nr: 33/10, 33/14 - CICHA, 8)Działki nr: 58/7, 57/5 - WRZOSOWA, 9)Działki nr: 174/4, 200/1, 58/6, 198/1, 195/2, 188/4, 169/3, 85/2, 85/6 - KS. JANA TWARDOWSKIEGO, 10)Działki nr: 82, 74/2 - CHABROWA, 11)Działki nr: 88, 104 - DŁUGA, 12)Część działki nr 131/1, działki nr: 123, 118, 121/2, 114/5, 119/3, 117/4, 119/2, 144/4, 117/1, 119/1, 115/1, 113/1, 114/3, 111/2, 112/2, 114/2, 111/1 - SAMPOWSKA, 13)Działki nr: 95/2, 96/2, 174/2, 165/2, 165/5, 133/2, 132/2, 131/2 - LEŚNA, 14)Działka nr 161 - NADRZECZNA, 15)Działka nr 168/6 - BRZOZOWA, 16)Działka nr 191 - SZKOLNA, 17)Działki nr: 173, 150, 233/3 - PARKOWA, 18)Działki nr: 142, 140/2 - KWIATOWA, 19)Działka nr 204 - LIPOWA, 20)Działka nr 16 - KRÓTKA, 21)Działki nr: 11/4, 9/4, 9/13, 9/2 - WIŚNIOWA, 22)Działka nr 6 - SŁONECZNA, 23)Działka nr 208/7 - MODRZEWIOWA. § 2. Załącznikiem do uchwały jest plan sytuacyjny ukazujący przebieg ulic.

Id: GPWFO-OYYDV-SMNGK-HYGFT-ZLCHF. Podpisany Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Waldemar Kunz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. Zalacznik1.jpg Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. Zalacznik2.jpg Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. Zalacznik3.jpg Załącznik Nr 3

Id: GPWFO-OYYDV-SMNGK-HYGFT-ZLCHF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.73.1222

  uchwała nr XXX/260/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w sołectwie Męcikał

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2117

  uchwała nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.110.2116

  uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2115

  uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2114

  uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2113

  uchwała nr XXX/260/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chmielno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.