Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2120

Tytuł:

uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2120
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XLVI/330/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T. j.: Dz. U. z 2006 Nr 97 z późn. zm.) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie funduszu zdrowotnego określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, korzystającym z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczenica, skreśla się § 6 pkt. 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2406

  uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/93 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1140

  uchwała nr XXVII/242/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2005 ? 2010.

 • DZ. URZ. 2009.501.3680

  uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 października 2009r. Uchwała Nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4027

  uchwała nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin

 • DZ. URZ. 2010.98.1917

  uchwała nr XXVII/380/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2119

  uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino o podziale gminy na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2010.110.2118

  uchwała nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino

 • DZ. URZ. 2010.110.2117

  uchwała nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.110.2116

  uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2115

  uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.