Logowanie

DZ. URZ. 2010.141.2762

Tytuł:

uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 2762
Hasła:

UCHWAŁA NR LXII/532/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 29 września 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XLVI/404/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, w tytule uchwały po zapisie ?w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański? dodaje się zapis ?na rok 2010?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Piotr Cychnerski

Id: ANPBJ-UEHWP-HULSX-HOKST-UTJHD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.141.2764

  uchwała nr LXII/534/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3482

  uchwała nr XV/135/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3480

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.141.2766

  uchwała nr LXII/537/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.141.2761

  uchwała nr LVI/8/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.141.2760

  uchwała nr LVI /7/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.141.2759

  uchwała nr LVI/6/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Pucka.

 • DZ. URZ. 2010.141.2758

  uchwała nr LVI/5/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psa na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.141.2757

  uchwała nr LVI /4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.