Logowanie

DZ. URZ. 2010.144.2813

Tytuł:

uchwała nr LI /433 / 2010 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 144 pozycja: 2813
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA Nr LI /433 / 2010 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 R. w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje : § 1. 1. Nadaje się nazwę "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi położonemu u zbiegu ulic Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów w Ustce, stanowiącemu część działki nr 188/3. 2. Lokalizacje skweru przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Ustka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ustka mgr inż. Adam Brzóska

Id: DKOED-XXZBH-JZBEX-TAKEZ-VMASY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.80.1446

  uchwała nr XXXVIII/455/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ?Skwer Arkadiusza Rybickiego? terenowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Sopocie.

 • DZ. URZ. 2011.60.1364

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ?Skwer Czesława Miłosza? terenowi przy ul.Powstańców Warszawy w Sopocie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2490

  uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy terenowi przestrzeni publicznej położonemu na osiedlu Leśnym pomiędzy blokami 14, a 16 w miejscowości Koziegłowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. 2010.9.175

  uchwała nr XL / 321 / 2009 Rady Miasta Ustka z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.144.2812

  uchwała nr LI / 430 / 2010 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka w trybie art. 209 a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2010.144.2811

  uchwała nr LI / 425 / 2010 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego GminyMiasto Ustka w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2010.144.2810

  uchwała nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. 2010.144.2809

  uchwała nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.144.2808

  uchwała nr LXXXV/524/2010 Rady Miasta Rumi z dnia 30 września 2010r. w sprawie zasad umarzania i udzielenia ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.