Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2903

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Miłoradz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2903
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVI/299/10 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 22 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późniejszymi zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miłoradz w 2011 r. na kwotę 36,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

Id: XPGMX-UIHPK-ZURYY-ITHCM-LZCBY. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie Stawka skupu żyta przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku rolnego za 2010 rok na obszarze Gminy Miłoradz wynosiła 34,10 zł za 1 dt. Cena skupu żyta na 2011 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 37,64 zł za 1 dt żyta.

Id: XPGMX-UIHPK-ZURYY-ITHCM-LZCBY. Podpisany

Strona 1 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.169.3815

  uchwała nr VIII/72/2011 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2297

  uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. 2012.605

  uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2902

  uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda

 • DZ. URZ. 2010.149.2901

  uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.149.2900

  uchwała nr XLVIII/339/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011 oraz formy ich poboru.

 • DZ. URZ. 2010.149.2899

  uchwała nr XLVIII/335 /2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.149.2898

  uchwała nr XLIII/258/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.