Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2906

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy w Miłoradzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2906
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVI/302/10 RADY GMINY W MIŁORADZU z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U.Nr 95 poz.613, z późniejszymi. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP nr 55 poz. 755) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: § 1. Wysokość opłaty od posiadania psów na 2011 rok wynosi 25,00 zł od pierwszego psa, a za drugiego i kolejne psy wynosi 15,00 zł. § 2. Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późniejszymi zmianami). § 3. Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego na rachunek gminy lub w kasie urzędu, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku ? w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

Id: QYYOK-CGDZX-VHYWR-DJUQE-TRWOI. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie Stawka podatku od posiadania psa wg Uchwały Rady Gminy Miłoradz na 2010 rok wynosiła 25,00 zł, od kolejnego psa 15,00 zł. Stawka opłaty za psa wg ustawy na 2011 rok wynosi 110,66 zł.

Id: QYYOK-CGDZX-VHYWR-DJUQE-TRWOI. Podpisany

Strona 1 z 2




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3228

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2905

  uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2904

  uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2903

  uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

 • DZ. URZ. 2010.149.2902

  uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda

 • DZ. URZ. 2010.149.2901

  uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.