Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2909

Tytuł:

uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2909
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR LV/75/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 21 października 2010 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów według stawki rocznej 20,00 zł od każdego psa. § 2. 1. Opłata określona w § 1 płatna jest z góry, bez wezwania, w terminie do 31 marca lub w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa. 2. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego, płaci opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 1. § 3. Należność z tytułu opłaty od posiadania psów płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Gminy albo u inkasenta. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Józef Witek

Id: UZOLS-UWDBW-HYSNT-GWISZ-HTNNV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Górna granica stawki opłaty od posiadania psów na rok 2011 wynosi 110,66 zł rocznie od jednego psa. Wójt Gminy proponuje przyjąć stawkę 20,00 zł.

Id: UZOLS-UWDBW-HYSNT-GWISZ-HTNNV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3183

  uchwała nr XVI/87/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2410

  uchwała nr XLIII/253/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Darowizna a przeniesienie posiadania

  W jaki sposób należy rozumieć i czym się różni darowizna od przeniesienia posiadania rzeczy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2908

  uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2010.149.2907

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.149.2906

  uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2905

  uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2904

  uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.