Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2912

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Ryjewo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2912
Hasła:

UCHWAŁA NR XLVIII/341/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,poz.327 i Nr 138 , poz.974 ? i Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,poz 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675)? ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191,poz.1412,Nr 245,poz.1775 i Nr 249,poz.1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz. 747 ? z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 , z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 )? Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2010 r. Nr 76, poz. 960 z kwoty 37,64 zł do kwoty 35,46 zł za 1 kwintal żyta, przyjmując tę wysokość jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2011.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Zima

Id: OUYOA-QERUW-YWFQT-LXYCI-OTULM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6688

  uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2911

  uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

 • DZ. URZ. 2010.149.2910

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.2909

  uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2010.149.2908

  uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2010.149.2907

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.