Logowanie

DZ. URZ. 2010.1.5

Tytuł:

uchwała nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-01-05
Organ wydający:Rada Gminy w Kijach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 1 pozycja: 5
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR XLIII/226/09 RADY GMINY W KIJACH z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. Wprowadza się następujące wzory formularzy druków obowiązujących na terenie Gminy Kije, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 1) ?Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego?? Załącznik Nr 1, 2) ?Deklaracja na podatek od nieruchomości? ? Załącznik Nr 2, 3) ?Deklaracja na podatek rolny? ? Załącznik Nr 3, 4) ?Informacja w sprawie podatku leśnego? ? Załącznik Nr 4, 5) ?Deklaracja na podatek leśny? ? Załącznik Nr 5. § 2. Traci moc uchwała Nr VIII/76/03 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 grudnia 2003 r.  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, od  nieruchomości i leśnego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Chrobot Załącznik nr 1 Strona 1 / 3 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach

ID: YSEJJ-BHSGS-UOFFE-RRMGI-NAHND. Podpisany.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kijach NrXLIII/226/09 z dnia 25.11.2009r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XLIII/226/09 z dnia 25.11.2009r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XLIII/226/09 z dnia 25.11.2009r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009 r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XLIII/226/09 z dnia 25.11.2009r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Strona 2 / 3 XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach

ID: YSEJJ-BHSGS-UOFFE-RRMGI-NAHND. Podpisany.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009 r. Zalacznik5.doc Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XLIII/226/09 z dnia 25.11.2009r.

ID: YSEJJ-BHSGS-UOFFE-RRMGI-NAHND. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.1.4

  uchwała nr XLIII/220/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.1.3

  uchwała nr XLIII/219/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.1.2

  uchwała nr XLIII/218/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.1.1

  uchwała nr LXII/516/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.