Logowanie

DZ. URZ. 2010.154.1285

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 154 pozycja: 1285
Hasła:finanse publiczne

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.03.2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.

1

Dział

2

Rozdział

3

Nazwa instytucji

4

Kwota dotacji

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 2 3 851 921 921 85154 92109 92116 Buskie Samorzadowe Centrum Kultury Busku-Zdroju Buskie Samorzadowe Centrum Kultury Busku-Zdroju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w BuskuZdroju w w 140 000,00 1 348 250,00 595 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 801 80101 szkoły niepubliczne 120 000,00

5

801

80104 Niepublczne przedszkole "Smerfuś"

840 000,00

Ogółem

3 043 250,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.251.2006

  porozumienie zawarte w dniu 2 marca 2009r. w Busku-Zdroju pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, zwaną dalej ?Zleceniodawcą?, w imieniu której działa Piotr Wąsowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przy kontrasygnacie Artura Tokarza - Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a Powiatem Buskim, zwanym dalej ?Zleceniobiorcą?, w imieniu którego działają: Jerzy Kolarz - Starosta Buski i Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski.

 • DZ. URZ. 2011.62.721

  zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Busko - Zdrój.

 • DZ. URZ. 2009.554.4241

  porozumienie nr 515/2009 zawarte w dniu 16 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ?Wojewodą?, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej ?Beneficjantem? w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

 • DZ. URZ. 2010.206.2035

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 marca 2010r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Busko ? Zdrój za 2009 rok

 • DZ. URZ. 2012.1825

  uchwała nr XVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.154.1284

  uchwała nr XXXVII/420/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. 2010.154.1283

  uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów

 • DZ. URZ. 2010.154.1282

  uchwała nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

 • DZ. URZ. 2010.154.1281

  uchwała nr LIII/12/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • DZ. URZ. 2010.154.1280

  uchwała nr LIII/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.