Logowanie

DZ. URZ. 2010.174.1571

Tytuł:

uchwała nr XXVI/212/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-06-08
Organ wydający:Rada Miejska w Skalbmierzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 174 pozycja: 1571
Hasła:finanse publiczne

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nrXXVI/212/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)

6

dochody kredyty własne jst i pożyczki

7 8

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

9

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

10

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

11

1

2

3

4

1.

900

Przebudowa wodociągu i budowa kanalizacji deszczowej 90001 na ul.M.C.Skłodowskiej i ul.Szkolnej w m.Skalbmierz

450451

A. B. 450 451 C. D.

urząd gminy

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

9
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.485.3547

  uchwała nr XX/167/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.485.3549

  uchwała nr XX/173/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.32.495

  uchwała nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.

 • DZ. URZ. 2009.485.3548

  uchwała nr XX/168/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.32.496

  uchwała nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.174.1570

  uchwała nr XXVI/211/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2010.174.1569

  uchwała nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.

 • DZ. URZ. 2010.174.1568

  uchwała nr LI/300/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.174.1567

  uchwała nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.173.1566

  decyzja nr OŁO-4210-64(9)/2010/351/IX/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miasto i Gminę Końskie zwanych dalej Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.