Logowanie

DZ. URZ. 2010.19.342

Tytuł:

uchwała nr XXX/259/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu (zmiana I)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-10
Organ wydający:Rada Gminy Miłoradz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 342
Hasła:statuty

Uchwała Nr XXX/259/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu (zmiana I). Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 9, litera ?h? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rady Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: §1 W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu skreśla się zapisy w § 12 i § 13. §2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz. §3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Katarzyna Kostrzewa-Rzoska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.26.445

  uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

 • DZ. URZ. 2010.87.1601

  uchwała nr XXXIII/268/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w załączniku nr 4 Statutu Gminy Miłoradz - Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Miłoradz z dnia 14 czerwca 2007r. (zmiana I).

 • DZ. URZ. 2010.149.2903

  uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

 • DZ. URZ. 2010.16.281

  uchwała nr XXX/260/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/244/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok (zmiana I).

 • DZ. URZ. 2011.169.3815

  uchwała nr VIII/72/2011 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.19.341

  uchwała nr XXXIX/ 286 /09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVI/210/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2010.19.340

  uchwała nr XXVIII/209/2009 Rady Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kaliska

 • DZ. URZ. 2010.19.339

  uchwała nr XXXIV/333/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Stegna

 • DZ. URZ. 2010.19.338

  uchwała nr XXXIV/334/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/06 Rady Gminy Stegna z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna

 • DZ. URZ. 2010.19.337

  uchwała nr XXXIX/126/2009 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/56/2007 Rady Gminy Wicko z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.