Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.420

Tytuł:

uchwała nr XLII/385/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 420
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA Nr XLII/385/09 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 17 grudnia 2009

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje:

§ 1. Odcinkowi drogi od skrzy?owania ulic: Dąbrówki, i Jana Kochanowskiego do ulicy Rolniczej nadaje się nazwę: Zakopiańskiej

ulica Świętej Faustyny Kowalskiej

zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1019

  uchwała nr 149/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/379/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.39.664

  uchwała nr XXXIX/882/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.293

  uchwała nr VIII/78/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6816

  uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.419

  uchwała nr XLII/389/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku , ul. Wybickiego 32

 • DZ. URZ. 2010.24.418

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

 • DZ. URZ. 2010.24.417

  uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

 • DZ. URZ. 2010.24.416

  uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2010.24.415

  uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.