Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.421

Tytuł:

uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 421
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA Nr XLII/384/09 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 17 grudnia 2009

w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka u zbiegu ulicy Toruńskiej z ulicą Daleką nazwę:

Rondo ?Portowe?

zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2632

  uchwała nr XXI/231/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Dworcowej w obrębie dworca kolejjowego PKP

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5588

  uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5587

  uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3904

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulicy Warszawskiej i drogi do Stanisławowa w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. 2012.390

  uchwała nr XIII/145/11 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi przy dworcu PKP w Malborku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

  Moja matka była najemcą lokalu komunalnego. W tym lokalu zameldowana była matka, mój brat i ja. W lokalu mieszkaliśmy razem, jednak mój brat nadużywał alkoholu i z (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.420

  uchwała nr XLII/385/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.24.419

  uchwała nr XLII/389/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku , ul. Wybickiego 32

 • DZ. URZ. 2010.24.418

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

 • DZ. URZ. 2010.24.417

  uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

 • DZ. URZ. 2010.24.416

  uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.