Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.432

Tytuł:

uchwała nr III/XXXVII/334/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Powiatu Wejherowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 432
Hasła:statuty

Uchwała Nr III/XXXVII/334/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 , art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje: §1 W załączniku do Uchwały nr II/XLI/443/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale IV ?Gospodarka majątkowa i finansowa? w § 7 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: ?2.Działalność Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku finansowana jest w 40 % z bud?etu Powiatu Puckiego i w 60% z bud?etu Powiatu Wejherowskiego.? §2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. §3 Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 roku. Przewodniczący Rady Wiesław Szczygieł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.431

  uchwała nr XXXIX/283/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i innym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • DZ. URZ. 2010.24.430

  uchwała nr XXXIX/279/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2010.24.429

  uchwała nr XXXI/287/09 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kartuski oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. 2010.24.428

  uchwała nr XXXI/288/09 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświaty prowadzonych przez Powiat Kartuski

 • DZ. URZ. 2010.24.427

  decyzja nr OGD?4210?47(21)/2009/2010/1424/VI/RS z dnia 2 lutego 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.