Logowanie

DZ. URZ. 2010.288.1932

Tytuł:

uchwała nr LII-410/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Kacwinie, we Frydmanie oraz w Łapszach Niżnych, utworzonych Uchwałą Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-06-08
Organ wydający:Rada Gminy Łapsze Niżne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 288 pozycja: 1932
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR LII-410/10 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Kacwinie, we Frydmanie oraz w Łapszach Niżnych, utworzonych Uchwałą Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008 roku w sprawie  utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne Działając na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2,w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala się  co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się Punkty Przedszkolne w Łapszach Niżnych, w Kacwinie i we  Frydmanie, utworzone Uchwałą Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008 roku w sprawie  utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Maciej Płachta  

ID: RXMYW-FAWZG-XQOSB-UWIQL-ABVZZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.288.1931

  uchwała nr LI-403/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 • DZ. URZ. 2011.471.4577

  uchwała nr XII-89/2011 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne.

 • DZ. URZ. 2011.129.1062

  uchwała nr VII-57/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. włączenia Przedszkola we Frydmanie do Zespołu Szkół :Szkoła Podstawowa im. B. Czecha i Gimnazjum we Frydmanie.

 • DZ. URZ. 2010.473.3548

  uchwała nr LV-452/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6754

  uchwała nr XV-123/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVII-99/2000 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia12 kwietnia 2000r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych imienia Błogosławionego Ks. Józefa Stanka

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.288.1931

  uchwała nr LI-403/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 • DZ. URZ. 2010.288.1930

  uchwała nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.

 • DZ. URZ. 2010.288.1929

  uchwała nr LI-395/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.288.1928

  uchwała nr LI-394/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XLIX-372/2010 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.288.1927

  uchwała nr LI-393/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.