Logowanie

DZ. URZ. 2010.293.2014

Tytuł:

uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Miejska w Żabnie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 293 pozycja: 2014
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XLIII/469/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie, uchwala co następuje: § 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. §   2 .  Ustala się  sieć  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna. §   4 .  Traci moc uchwała Nr XV/158/04 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę   Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmieniona uchwał ą  Nr XXX/332/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2005r. opublikowaną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 554 poz. 3942 z 13 października 2005r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/411/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. opublikowaną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 2576 z 14 lipca 2006r. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010 r. SIEĆ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻABNO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli. Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli. Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Przewodniczący Rady Miejskiej

ID: HDQBA-UJMNL-TFNGN-THSJX-CRGKW. Podpisany. Strona 1 / 3

mgr Krzysztof Wójcik

mgr Krzysztof Wójcik Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010 r. SIEĆ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻABNO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli. Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli. Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Sieć prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010 r. SIEĆ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (KLAS ?0? ) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

ID: HDQBA-UJMNL-TFNGN-THSJX-CRGKW. Podpisany.

Strona 2 / 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010 r. SIEĆ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (KLAS ?0? ) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Sieć oddziałów przedszkolnych (klas ?0?  ) w szkołach podstawowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

ID: HDQBA-UJMNL-TFNGN-THSJX-CRGKW. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5795

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.293.2013

  uchwała nr XLIII/468/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Żabno

 • DZ. URZ. 2010.293.2012

  uchwała nr LV/879/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.293.2011

  uchwała nr LV/878/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.293.2010

  uchwała nr LV/876/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. 2010.293.2009

  uchwała nr LV/832/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: podziału Miasta Zakopane na okręgi wyborcze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.