Logowanie

DZ. URZ. 2010.355.2459

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Borzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 355 pozycja: 2459
Hasła:Zmiany w budżecie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzęcin w roku 2010 Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych 5 78.000,00 78.000,00 5.000,00 5.000,00 13.300,00 10.000,00 3.300,00 871.183,00 841.439,00 26.397,00 3.347,00 46.000,00 5.000,00 41.000,00 3.070,00 3.070,00 5.001,00 5.001,00 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6

1 010 01010 600 60013 754 75412 75495 801

2

3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Oświata i wychowanie Przedszkola Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4 Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacje Dotacje podmiotowe Dotacje celowa Dotacje podmiotowe Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacja celowa Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe

80104 80104 80146 851 85111 85154 854 85404

921 92109 92116 926 92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom Razem: Razem dotacje

803.924,00 547.924,00 256.000,00 130.000,00

1.820.477,00

135.001,00

1.955.478,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2011.431.4069

  uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.528.3951

  uchwała nr XL/337/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.355.2458

  uchwała nr XXXVIII/425/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.355.2457

  uchwała nr XXXVII/361/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski.

 • DZ. URZ. 2010.355.2456

  uchwała nr XXXVI/330/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.355.2455

  uchwała nr XLV/384/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni

 • DZ. URZ. 2010.355.2454

  uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bochni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.