Logowanie

DZ. URZ. 2010.378.2605

Tytuł:

uchwała nr 64/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Rada Gminy w Łącku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 378 pozycja: 2605
Hasła:Wybory

UCHWAŁA NR 64/2010 RADY GMINY W ŁĄCKU z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jedn. Dz.U z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) ? na wniosek Wójta Gminy Łącko Rada Gminy w Łącku uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się okręgi wyborcze na terenie Gminy Łącko, których granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko. § 3. Traci moc uchwała Nr 29/2002 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 177, poz. 2712). § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku Henryk Czepielik

Id: OMRSL-VHCVR-ISYMS-ZJJDL-ISPJC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 64/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010 r. Okręgi wyborcze w Gminie Łącko

Nr okręgu wyborczego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Granice okręgu wyborczego Sołectwo Brzyna, Sołectwo Jazowsko Sołectwo Czarny Potok, Sołectwo Szczereż Sołectwo Czerniec, Sołectwo Zarzecze Sołectwo Kadcza Sołectwo Kicznia Sołectwo Łącko Sołectwo Maszkowice Sołectwo Obidza, Sołectwo Łazy Brzyńskie Sołectwo Wola Kosnowa, Sołectwo Wola Piskulina Sołectwo Zabrzeż Sołectwo Zagorzyn

Liczba radnych wybieranych w okręgu 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku Henryk Czepielik

Id: OMRSL-VHCVR-ISYMS-ZJJDL-ISPJC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.157.979

  uchwała nr 23/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.92.580

  uchwała nr 84/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.947

  uchwała nr 8/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr 30/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjącia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr 210/XLV/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany załacznika uchwały w sprawie podziału gminy Opatów na okregi wyborcze

 • DZ. URZ. 2011.608.7190

  uchwała nr 104/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2008 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.378.2604

  uchwała nr 53/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.378.2603

  uchwała nr 52/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr 46/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.378.2602

  uchwała nr LV/252/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.378.2601

  uchwała nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2010.378.2600

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.