Logowanie

DZ. URZ. 2010.388.2715

Tytuł:

uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Tuchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 388 pozycja: 2715
Hasła:Opłaty za wodę

UCHWAŁA NR XLVII/350/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ), Rada Miejska w Tuchowie postanawia: § 1. Przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchów na okres od dnia 01.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona

Id: UTBDU-VTIIG-SCQLH-RKPGI-VRYPU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.883

  uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.

 • DZ. URZ. 2010.642.5277

  uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

 • DZ. URZ. 2010.632.5139

  uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2011.195.1561

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3052

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.388.2714

  uchwała nr XXV/183/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie Gmina Trzciana i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. 2010.388.2713

  uchwała nr XXXVI / 261 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie

 • DZ. URZ. 2010.388.2712

  uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rzezawa.

 • DZ. URZ. 2010.388.2711

  uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ostrów Królewski.

 • DZ. URZ. 2010.388.2710

  uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Okulice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.